Proiectul „Crearea unui sistem national de evaluare a serviciilor de ingrijiri paliative pentru grupuri vulnerabile”: printr-un larg proces consultativ cu factori interesati (autoritati, institutii publice, furnizori de servicii de ingrijire paliativa, beneficiari ai serviciilor), s-au elaborat, testat, analizat si promovat doua metodologii de evaluare a calitatii serviciilor de ingrijiri paliative: in unitati cu paturi si la domiciliu. 

Standarde, costuri, protocoale

Punctul de plecare in realizarea metodologiilor de evaluare a calitatii serviciilor de ingrijiri paliative este reprezentat de Standardele de calitate pentru ingrijirea paliativa, document initiat de HOSPICE Casa Sperantei in anul 2002 si revizuit, printr-o ampla consultare cu experti din domeniul public si neguvernamental, in anul 2010. Procesul de standardizare a fost completat cu Evaluarea costurilor serviciilor de ingrijiri paliative in Romania si Protocoalele clinice pentru ingrijiri paliative in anul 2011 (revizuit in 2014).

Elaborarea, ajustarea si pre-testarea metodologiilor pentru evaluarea calității serviciilor de ingrijiri paliative: iulie 2015- februarie 2016

30-31 iulie 2015, Brasov: prima intalnire a echipei de proiect

Agenda de lucru: prezentarea proiectului, principii; analiza grilelor de evaluare pentru ingrijiri la domiciliu si unitati cu paturi; stabilirea listei de instrumente de evaluare obligatorii si suplimentare, procedura de numire a comisiilor de evaluare; stabilirea pasilor urmatori in proiect. Au participat: reprezentanti HOSPICE Casa Sperantei din Brasov si Bucuresti, alaturi de reprezentantii Institutului Regional de Oncologie Iaşi, Spitalului Municipal Câmpia Turzii si alti furnizori de ingrijiri paliative din Oradea (Hospice Emanuel) si Constanta (Hospice Casa Soarelui)- membrii in Asociatia Nationala de Ingrijiri Paliative.

7- 8 octombrie 2015, Tg Mures: intalnire de lucru „Elaborarea metodologiilor de evaluare a furnizorilor de ingrijiri paliative”

Au fost reanalizate grilele de evaluare pentru ingrijiri paliative in  unitati cu paturi si ingrijiri paliative la domiciliu, finalizarea acestora fiind un proces foarte laborios si de durata. Au fost analizate si ajustate instrumentele de evaluare. De asemenea a fost rediscutata procedura de numire a comisiei de evaluare precum si etapele procesului de evaluare. 

8- 10 octombrie 2015, Tg Mures: prezentarea proiectului la Conferinta Nationala de Ingrijiri Paliative (conferinta de presa si atelier de lucru)

Proiectul a fost prezentat in conferinta de presa si intr-un atelier de lucru, in fata a 18 specialisti din domeniul ingrijirii paliative (reprezentanti ai autoritatilor publice si private, aria de acoperire fiind la nivel national)  si 10 membri ai echipei de implementare a proiectului; in urma seminarului au rezultat recomandari privind procesul de evaluare.

noiembrie 2015- februarie 2016: pre-testarea instrumentelor de evaluare la HOSPICE Casa Sperantei Brasov

Dupa pre- testarea Foii de observatie clinica generala in ingrijiri paliative, de catre echipa multidisciplinata HOSPICE Casa Sperantei, la Brasov, in unitatea cu paturi si in ingrijirile la domiciliu, in data de 18 februarie 2016 a vut loc intalnirea echipei de proiect cu clinicienii hospice. In urma acestei intalniri Foaia de observatie clinica generala in ingrijiri paliative a fost ajustata conform cerintelor clinicienilor, desprinse din practica.

Ghidul pentru acreditarea serviciilor de ingrijiri paliative

Programul de training pentru pregatirea evaluarii: 19-20 februarie; 3-5 martie 2016

Trainingul evaluatorilor: 19-20 februarie 2016, Brasov

In cele doua zile de training s-a stabilit si aprofundat metodologia de evaluare a serviciilor de ingrijiri paliative in unitati cu paturi si la domiciliu, s-au stabilit comisiile de evaluare si calendarul dupa care se vor desfasura vizitele de evaluare in Brasov, Bucuresti, Oradea, Iasi, Campia Turzii si Constanta. 

Trainingul reprezentantilor celor 5 furnizori de ingrijiri paliative care vor fi evaluati: 4-5 martie 2016, Brasov 

Agenda celor doua zile de training a cuprins: prezentarea participantilor si a proiectului, activitati in perioada de pregatire pentru evaluare, activitati in timpul vizitei de evaluare, post-vizita si raportul de evaluare 

Acreditarea voluntara a 5 servicii de paliatie din sistemul public si neguvernamental: martie- aprilie 2016

PLANIFICARE VIZITELOR DE EVALUARE 28 martie- 14 aprilie 2016:

 • 28-29 mart: Casa Soarelui CONSTANTA, evaluatori: Camelia Nedelcu, Nicoleta Mitrea
 • 28-29 mart: Institutul Oncologic IASI, evaluatori: Marinela Murg, Sorina Pop
 • 4-5 apr: Spitalul Municipal CÂMPIA TURZII, evaluatori: Elena Moldovan, Cristina Ghiran
 • 4-6 apr: Fundatia Emanuel ORADEA, evaluatori: Anton Diaconu, Dan Malcioiu
 • 11-14 apr: Fundatia HOSPICE Casa Sperantei BRASOV, evaluatori: Angela Lascu, Cristina Anastasiu, Florentina Curpas
 • 11-14 apr: Fundatia HOSPICE Casa Sperantei BUCURESTI, evaluatori: Vladimir Poroch, Anca Silvestean 

Rezultate obtinute

Numarul de metodologii, instrumente, proceduri, proiecte, planuri de acţiune, planuri de dezvoltare locală etc. elaborate, care au inclus măsuri anti-discriminatorii, valori şi practici incluzive, în scopul promovării egalităţii de şanse pentru grupurile dezavantajate: 9, fata de 2 propuse (450%)

Pe langa cele 2 grile de evaluare prevazute a fi realizate in cadrul proiectului, au mai fost realizate urmatoarele formulare/ documente: audit FO, chestionar pacient, ghid implementare, solicitare acreditare, observatia, interviul, documentarea

 • Numar participanti la sesiuni de formare, seminarii, conferinte: 207, fata de 80 propus (258.75%)
 • Evaluatori instruiti: 12 fata de 7 propus (171.42%)
 • Numar servicii de ingrijiri paliative evaluate: 8, fata de 5 propus (160%)
 • Personal intruit in aplicarea metodologiilor: 85 persoane, fata de 80 propus (106.25%)
 • Materiale instruire pentru evaluatori si pentru reprezentantii serviciilor evaluate: 2 -(100%)
 • Reprezentanţi ai autorităţilor publice implicati in activitatile proiectului: 11 persoane fata de 10 propus (110%)

Indicatori realizati

COMUNICAT DE PRESĂ (14 aprilie 2016, Brasov): Cu ocazia implinirii celor 24 de ani de existenta in sprijinul pacientilor cu boli cronice progresive si incurabile si al familiilor acestora, Fundatia HOSPICE Casa Sperantei- promotor al ingrijirii paliative in Romania invita brasovenii sa afle despre proiectele pe care le derulează în sprijinul comunității. Media report

COMUNICAT DE PRESĂ (19 mai 2016, Bucuresti): HOSPICE Casa Speranței anunță public lansarea unui nou sistem de creștere a calității serviciilor de îngrijiri paliative din România. Fundația HOSPICE Casa Speranței propune Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate (ANMCS) ca din 2017 să includă în sistemul de acreditare a spitalelor, evaluarea furnizorilor de îngrijiri paliative după standarde și instrumente specifice, create în cadrul unui proiect sprijinit financiar de Norvegia, Islanda și Liechtenstein și derulat în parteneriat cu Institutul Regional de Oncologie Iași și Spitalul Municipal Câmpia Turzii. Media report

Proiectul „Crearea unui sistem national de evaluare a serviciilor de ingrijiri paliative pentru grupuri vulnerabile” a fost derulat in perioada 8 iunie 2015- 31 mai 2016 de HOSPICE Casa Sperantei in parteneriat cu Institutul Regional de Oncologie Iaşi si Spitalul Municipal Câmpia Turzii si finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10 – CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială (coordonator proiect: Malina Dumitrescu)

4 logos corent

Conţinutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a FRDS şi a Granturilor SEE 2009 – 2014; Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor website-ului. Pentru informaţii oficiale despre Granturile SEE accesaţi www.eeagrants.orgwww.granturi-corai.ro

Coerent Billboard 2x1m