Pentru a fi la curent cu programarea cursurilor trimiteti o solicitare la cshospice@hospice.ro.

EDUCAȚIA ȘI COMPETENȚELE PROFESIONIȘTILOR ÎN ÎNGRIJIREA PALIATIVĂ DE BAZĂ

Pentru a putea furniza pacienților cu cancer din comunitate intervențiile specifice îngrijirii paliative de bază, medicii de familie trebuie să urmeze o pregătire inițială standard. Aceasta trebuie să includă următoarele:

 1. Curs teoretic care are următoarele module: Evaluarea, Managementul simptomelor, Comunicarea, Educația pacientului și a familiei, Îngrijirea terminală, Instrumente de lucru și proceduri – 24 ore.
 2. 2 zile de practică clinică într-un serviciu specializat de îngrijiri paliative.
 3. Controlul simptomelor – 20 ore curs online.
 4. 5 pacienți cu cancer evaluați și minimum 2 pacienți cu status de performanță ECOG 3 sau 4, pacienți introduși în dosarul electronic, cu evaluare și intervenții, inclusiv medicație și monitorizare.
 5. Participarea la cel puțin 2 întâlniri lunare pentru prezentarea unui caz.

Nu este necesar ca medicii de familie cu subspecializare/atestat în îngrijiri paliative să parcurgă cursurile menționate mai sus pentru a furniza intervenții paliative de bază, cu excepția punctelor 4 și 5.

Asistentii medicali care vor lucra împreună cu medicii de familie care furnizează modelul de îngrijiri paliative de bază, vor avea 36 ore de instruire în domeniu.

În primul an de implemntare a modelului de îngrijire paliativă de bază, medicii de familie și asistentele medicale trebuie să participe lunar câte 30 minute, prin cursuri online, la cursuri de educație continuă.

Pentru dezvoltarea profesională a personalului si asigurarea resurselor umane necesare diseminării modelului la nivel național, medicii de familie pot deveni mentori și formatori în domeniul îngrijirii paliative de bază, dacă îndeplinesc următoarele criterii:

 1. Au urmat cursul de 3 zile de mentorat.
 2. Au lucrat 12 luni într-un serviciu specializat de îngrijiri paliative sau 24 luni în programul de îngrijiri paliative de bază.
 3. Au urmat subspecializarea în îngrijiri paliative sau au furnizat intervenții de bază în îngrijiri paliative pentru minim 10 pacienți (mai mult de 50% din ei cu ECOG 3 sau 4 și care au fost incluși în dosarul electronic și au trecut de monitorizarea calității îngrijirii furnizate).

Pentru asigurarea coordonării și leadershipului la nivel local/regional este necesară numirea unor coordonatori pentru aceste servicii de îngrijire paliativă de bază. Coordonatorii locali sunt aleși dintre medici care lucrează în îngrijire paliativă specializată la domiciliu și care:

 • au lucrat mai mult de 1 an într-un astfel de serviciu;
 • sunt acreditați ca formatori în îngrijiri palliative;
 • au abilități de lidership și manageriale.