ASISTENTI MEDICALI

Formele de educatie medicala continua informale de ingrijiri paliative furnizate de HOSPICE Casa Sperantei din 1997, sunt creditate EMC de Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania. Lectorii sunt cadre didactice din tara si din strainatate si  formatori in ingrijire paliativa recunoscuti de Scoala Nationala de Sanatate Publica, Management si Perfectionare in Domeniul Sanitar. Majoritatea lectorilor asistenti medicali sunt acreditati ca traineri internationali ELNEC (The End of Life Nurse Education Consortium).

LECTOR COORDONATOR: As. Med. Lic. Dr. Nicoleta Mitrea, doctor, cu master in ingrijiri paliative, formator acreditat de Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar, trainer international acreditat ELNEC si premiata in 2011 (The End of Life Nurse Education).

Asistentii medicali se pot inscrie la urmatoarele forme de educatie continua in ingrijiri paliative:

PROGRAM MODULAR APROFUNDAT IN INGRIJIRE PALIATIVA 120 ore

PROGRAM DE SPECIALIZARE IN INGRIJIRE PALIATIVA 9 luni

PROGRAMUL DE LEADERSHIP IN INGRIJIRE PALIATIVA 1 an

MASTER IN INGRIJIRE PALIATIVA 2 ani 

Cerinte pregatire asistenti medicali in ingrijiri paliative ANMCS 2017

Ordinul ANMCS nr. 151/18.07.2017: Instrumente de lucru utilizate în cadrul celui de al II-lea Ciclu de acreditare a spitalelor; Liste verificare

02.08.01.03 Personalul implicat în îngrijirea pacienților cu boli cronice progresive are pregătire recunoscută în îngrijiri paliative.

02.08.01.03.03 50% din asistentele care au în îngrijire pacienți cu boli cronice progresive au absolvit minim un curs introductiv de îngrijiri paliative, de 3 zile

02.08.01.03.04 Educația medicală continuă a personalului implicat (medici, asistenți, psihologi, preoți etc) în asigurarea îngrijirilor pacienților cu boli cronice progresive, include minim 4 ore anual de pregătire specifică în îngrijiri paliative

02.08.04.03 Membrii echipei pluridisciplinare de îngrijiri paliative din serviciile de îngrijire paliativă participă la programe de instruire continuă.

02.08.04.03.03 Toți asistenții medicali din serviciile de îngrijire paliativă au urmat un curs de 36 ore (introductiv și avansat în îngrijiri paliative).
02.08.04.03.04 Toți asistenții medicali din serviciile de îngrijire paliativă urmează un program de pregătire medicală continuă de paliație de minim 4 ore per an.
02.08.04.03.05 Cel puțin 75% din asistenții medicali angajați din serviciile de îngrijire paliativă au urmat un curs aprofundat de 6-8 saptămâni de îngrijiri paliative/program de specializare în îngrijiri paliative/masterat în îngrijiri paliative.
02.08.04.03.06 Asistenții șefi din serviciile de îngrijire paliativă au urmat un curs aprofundat de 6-8 săptămâni de îngrijiri paliative/program de specializare în îngrijiri paliative/masterat în îngrijiri paliative.
02.08.04.03.07 Asistenții șefi din serviciile de îngrijire paliativă urmează un program de pregătire medicală continuă de paliație de minim 4 ore per an.

Cerinte pregatire asistenti medicali in ingrijiri paliative MS, CNAS 2017

Ordinul MS si CNAS nr. 196,139/2017 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul  sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 – 2017; Anexa 31

Furnizorii de ingrijiri paliative la domiciliu incheie contracte de ingrijiri paliative cu casele de asigurari de sanatate daca fac dovada functionarii cu personal de specialitate. Prin personal de specialitate se intelege: medici cu atestat in ingrijiri paliative si asistenti medicali absolventi ai unui curs de ingrijiri paliative.

LOCATIA: 

  • BRASOV: Centrul de Studii pentru Medicina Paliativa, Str. Piatra Mare nr. 101. Cursantii pot solicita cazare. Inscrieri si informatii la: 0728 13.00.93, 0268 472.455, 0268 513.598, sorina.hasu@hospice.ro

  • BUCURESTI: HOSPICE Casa Sperantei, Str. Tamaioarei nr. 121-123, sector 2. Inscrieri si informatii la: 0728 13.00.71, 0372 706.208, corina.doba@hospice.ro   

  • oriunde in tara: cursurile sunt organizate la cerere (sorina.hasu@hospice.ro) cu următoarele condiții: grup de minim 20 de participanti; sală cu facilități pentru curs; cazare, masa, transport pentru lectori. In anul 2019 nu se organizeaza cursuri in tara.

PERIOADA: pentru a vizualiza cursurile programate deja in anul in curs urmariti CALENDARUL