La PROGRAMUL DE SPECIALIZARE IN INGRIJIRI PALIATIVE se pot inscrie asistenti medicali (generalisti si pediatrie) cu pregatire universitara sau postliceala. Asistenții medicali se pot înscrie atat în nume propriu cât și prin unitățile sanitare angajatoare.

Ingrijirea paliativa este recunoscuta de Ministerul Sanatatii ca specializare pentru asistentii medicali, din 25 august 2017: Ordinul Ministerului Sănătății nr. 942/2017 pentru aprobarea Normelor de organizare și desfășurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale, precum și în vederea dezvoltării abilităților profesionale pentru asistenții medicali generaliști, moașe și asistenții medicali.

În baza Ordinului M.S. nr. 1775/2020 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.076/2019 pentru aprobarea Normelor de organizare și desfășurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale, precum și în vederea dezvoltării abilităților profesionale pentru asistenți medicali generaliști, moașe și asistenți medicali, Ministerul Sănătăţii organizează prin Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureştiprograme de specializare pentru dezvoltarea unor abilități profesionale pentru asistenți medicali, indiferent de nivelul de calificare.

Durata, module

Durata: 9 luni 

 • Module teoretice: T1 – T5 (februarie- iunie)
 • Module practica clinică: P6 – P9 (iulie- octombrie)
 • Examen (octombrie)

În cazul în care programele de pregătire se organizeaza față-în-față, dosarul complet de înscriere pentru fiecare participant, înregistrat pe platforma www.perfmed.ro conținând documentele mai sus menționate la punctele 1-6, se va depune și pe suport de hârtie în prima zi a programului la secretariatul cursului, condiție necesară eliberării adeverințelor de participare la program. 

Centre de pregatire

Centre acreditate: Alba Iulia, Bacău, Oradea, Brașov, București, Cluj Napoca, Iași, Pașcani, Târgu Mureș, Timișoara 

Centre acreditate cu formatori acreditati 2023:

 • Brașov, HOSPICE Casa Speranței- Centrul de Studii pentru Medicină Paliativă, str. Piatra Mare nr. 101 (Nicoleta Mitrea, Camelia Ancuța)
 • Iași, Paliativ Expert SRL, Str. Toma Cozma, nr. 4 (Liliana Crucianu)
 • Pașcani, Spitalul Municipal Pașcani, str. Grădiniței nr. 5 (Nicoleta Luchian)
 • Timișoara, Asociația OncoHelp, str. Ciprian Porumbescu, nr 59 (Dana Nagy)

ANUNT incepere specializare 2023

Inscriere Specializare

ÎNSCRIERI 2024: 15 martie – 15 septembrie 2023

suport înscriere L-V, 8:00-16:00 – Cristina Oros (SNSPMPDSB) 0748 881.031

Locuri: 50 de locuri, din care 10 locuri înscriere directă (în nume propriu)- pentru fiecare locatie

Repartiția participanților pe centre de pregătire, locația, perioada de pregătire, agenda activităților teoretice și practice precum și numele și coordonatele secretarului se vor afișa pe site-ul  http://www.snspms.ro și pe platforma perfmed.ro , cu cel puțin 30 de zile înainte de începerea programului.

Pentru un procent din locuri, dar nu mai mare de 20%, înscrierea se va putea face direct de către asistenții medicali care dețin aviz de liberă practică valabil, procentul de locuri disponibile pentru înscrierea directă a asistenților medicali va fi precizat explicit pe platforma PERFMED în condițiile de înscriere privind specializarea respectivă, în funcție de prevederile curriculare.

În acest sens:

 • unitățile sanitare publice sau private își vor crea un cont de unitate angajatoare, fără CNP
 • cursanții își vor crea un cont de cursant, cu CNP și date personale

Unitățile sanitare publice sau private interesate se vor înregistra pe platformă conform instrucțiunilor publicate și vor trimite solicitarea pentru înscrierea unuia sau mai multor asistenți medicali angajați scanată în format electronic și însoțită de următoarele documente de asemenea scanate:

 1. Solicitarea unităţii sanitare, semnată şi ştampilată de managerul unității sanitare în care se specifică numele asistentului /asistenților medicali și specializarea/specializările pentru care se face solicitarea de înscriere.
 2. Diploma/certificat de studii (asistent medical generalist/ pediatrie/ radiologie/ moașă/ farmacie/ laborator – in funcție de specializarea solicitată) pentru fiecare asistent medical propus pentru înscriere la o anumită specializare – în copie;
 3. Certificat de membru OAMGMAMR şi aviz anual de liberă practică – în copie;
 4. C.I. – în copie, după caz acte doveditoare ale schimbării numelui menționat în diplomă/certificatul de studii
 5. Acordul cursantului de prelucrare a datelor cu caracter personal de către SNSPMPDSB.

Ulterior validării dosarului de înscriere de către SNSPMPDSB se atașează și

 1. Dovada achitării taxei de participare la program (integral), de 2.000 lei/participant. Înscrierea se consideră validă numai după achitarea integrală a taxei de participare, care se poate face direct online conform instrucțiunilor publicate sau prin orice altă modalitate (ordin de plată, e-banking, mandat poștal etc.) care trebuie să se facă în contul SNSPMBDSB până la data de 15.09.2022 a.c. și care apoi trebuie să fie atașată dosarului depus pe platforma www.perfmed.ro

Contul SNSPMPDSB este:
IBAN: RO80 TREZ 7022 0F33 5000 XXXX
CIF: 26328134
TREZORERIE SECTOR 2

Examen de absolvire specializare

Examen: octombrie

Înscrierea candidaților la examen se face pe platforma PERFMED https://www.perfmed.ro în perioada 1-18 octombrie

perfmed inscriere examen

Documentele necesare înscrierii sunt :

 1. Solicitare de înscriere din partea angajatorului
 2. Copie după cartea de identitate
 3. Copie după adeverința de absolvire a programului de specializare
 4. Copie după documentul de plata a taxei de examen de 370 lei/persoană cu plata în contul SNSPMPDSB, Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti,  RO80 TREZ 7022 0F33 5000 XXXX, TREZORERIE SECTOR 2; CIF 26328134
 5. Formular GDPR

Data și intervalul orar pentru examenul practic respectiv teoretic precum și modalitatea de susținere a examenului vor fi comunicate în timp util pe platforma www.perfmed.ro și pe site-ul instituției www.snspms.ro și prin secretariatul cursurilor de specializare.

Pentru informatii suplimentare contactati SNSPMPDSB

Program de lucru cu publicul SNSPMPDSB: luni-joi intre 10.30 si 14.30, vineri intre 10.30 si 12.30

021-624.19.68, 0753.093.228, elearning@perfmed.ro