La PROGRAMUL DE SPECIALIZARE IN INGRIJIRI PALIATIVE se pot inscrie asistenti medicali (generalisti si pediatrie) cu pregatire universitara sau postliceala. Asistenții medicali se pot înscrie prin unitatile sanitare angajatoare.

Ingrijirea paliativa este recunoscuta de Ministerul Sanatatii ca specializare pentru asistentii medicali, din 25 august 2017: Ordinul Ministerului Sănătății nr. 942/2017 pentru aprobarea Normelor de organizare și desfășurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale, precum și în vederea dezvoltării abilităților profesionale pentru asistenții medicali generaliști, moașe și asistenții medicali.

În baza Ordinului M.S. nr. 942/2017 cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Sănătăţii organizează prin Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, Program de specializare pentru dezvoltarea unor abilități profesionale pentru asistenți medicali (generalisti și pediatrie) cu pregătire universitară sau postliceală: INGRIJIRI PALIATIVE

Gasiti informatii pe site SNSPMPDSB aici

Durata, module

Durata: 9 luni (din 14 ianuarie 2020, un modul de 4 zile/luna)

 • Module teoretice: T1 – T5 
 • Module practica clinica: P6 – P9 

Centre de pregatire, locatii, perioade pregatire

78 de asistenti medicali vor incepe programul de specializare in ianuarie 2020, in 4 centre de pregatire (Brasov, Cluj Napoca, Pascani, Iasi).

Locatii, Repartizare cursanti pe centre pregatire 2019-2020

 • Centrul de pregatire Brașov
  • 20 ianuarie 2020, ora 8:30 (gr I) în locația HOSPICE Casa Speranței Brașov, str. Sitei 17A
  • 27 ianuarie 2020, ora 8:30 (gr a II-a) în locația HOSPICE Casa Speranței Brașov, str. Sitei 17A
 • Centrul de pregatire Pașcani – 14 ianuarie 2020, ora 8:30, în locația Spitalul Municipal Pașcani, str. Grădiniței nr. 5
 • Centrul de pregatire Cluj – 14 ianuarie 2020, ora 8:30, în locația Hospice Sf. Nectarie Cluj, str. Fabricii de Zahăr nr. 49 – 51
 • Centrul de pregatire Iași – 30 ianuarie 2020, ora 8:30, in locația IRO Iași, str. General Henri Mathias Berthelot, nr. 2 – 4

Repartiția participanților pe centre de pregătire, locația, perioada de pregătire, agenda activităților teoretice și practice precum și numele și coordonatele secretarului se vor afișa pe site-ul  http://www.snspms.ro și pe platforma perfmed.ro , cu cel puțin 30 de zile înainte de începerea programului.

Inscriere specializare- martie-mai

INSCRIERI specializare 2019-2020  pana la 31 mai 2019.

Înscrierile se fac numai pe  platforma SNSPMPDSB https://www.perfmed.ro

Asistenții medicali NU se pot înscrie în nume propriu ci numai prin unitatile sanitare angajatoare.

 • Atașarea solicitărilor de înscriere și a dosarelor cursanților este activă până pe data de 31 mai  2019.
 • Atașarea dovezilor de plată pentru cursanții validati este activă până pe data de 14 iunie 2019.
 • Taxa participare 2.000 lei/pers

Fiecare etapa de inscriere necesita validare pe email din partea SNSPMPDSB ca sa se poata trece la urmatoarea etapa.

Etapa 1: Creare CONT pe platforma de catre unitatea sanitara (se primeste confirmarea pe email) instructiuni

Etapa 2: Incarcare SOLICITARE inscriere asistenti medicali (scanata dupa semnare si stampilare) pe platforma de catre unitatea sanitara model solicitare (se primeste notificare accept/refuz pe email)

Solicitările de înscriere și dovezile de plată nu pot fi șterse după încărcarea pe platformă. Dosarele cursanților pot fi șterse.

Etapa 3: Incarcare ACTE asistenti medicali (scanate) pe platforma de catre unitatea sanitara (unitatea sanitara verifica periodic pe platforma validarea/refuzarea dosarelor de inscriere)

Pe platformă dosarele cursanților vor fi introduse: cu caractere majuscule, cu diacritice având numele şi prenumele complete, conform actului de identitate în termen de valabilitate.

După validarea dosarului de înscriere de către SNSPMPDSB, se va atașa și:

 1. Diploma/certificat de studii ( asistent medical generalist/ pediatrie/ moașă) pentru fiecare asistent medical propus pentru înscriere 
 2. Certificat de membru OAMGMAMR şi aviz anual de liberă practică
 3. Carte de identitate CI
 4. Adeverinţă din care reiese că asistentul medical /asistenții medicali este/sunt încadrat(i) la unitatea sanitară publică sau privată care face solicitarea
 5. Acord prelucrare date cu caracter personal semnat și datat – în copie

Etapa 4: Plata TAXA pana la data de 14 iunie 2019 (se primeste confirmarea pe email)

Plata (2.000lei/participant) se face online cu cardul bancar (neaparat se specifica numele asistentului/asistentilor medicali pentru care se face plata). Procesul de validare a plații e instantaneu. Contul pentru plata ofline prin OP sau la casierie (nerecomandata).

Cursanții pot opta la înscriere pentru un centru de pregătire principal și o alternativă în caz că prima opțiune nu este posibilă. După închiderea înscrierilor SNSPMPDSB va repartiza pe centre de pregătire cursanții înscriși, validați și care au achitat taxa de instruire, în ordinea înscrierilor pe platformă și respectând unele criterii interne (număr minim de cursanți pe grupă, etc). Aceste criterii pot face posibil cazul ca nici una dintre opțiunile cursantului să nu poata fi respectată. 

Examen de absolvire- octombrie

Înscrierea candidaților la examen se face de către angajator, pe platforma PERFMED, https://www.perfmed.ro, în perioada 1-15 octombrie 2019

Asistenții medicali NU se pot înscrie în nume propriu la examenul de specializare. Înscrierea candidaților prin această aplicație online este permisă doar unităților sanitare care și-au creat cont pe această platformă și au solicitare de înscriere candidați validă, semnată si ștampilată de către managerul unității respective.

perfmed inscriere examen    snspms despre examen

Dosarul de înscriere cuprinde următoarele documente:

 1. Cererea de înscriere realizată de către angajator pentru examenul de finalizare a programelor de specializare, conform (*)Anexa 1
 2. Copia actului de identitate;/certificat de căsătorie/divorț dacă a intervenit în ultimele 6 luni o schimbare de stare civilă a candidatei
 3. Adeverința de absolvire a programului de specializare (adeverințele vor fi încărcate pe platforma PERFMED de către SNSPMS, pentru fiecare canditat înscris la examen) 
 4. (*)Nota de informare a participantului privind acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal numai pentru candidații care au finalizat programul anterior 2018-2019
 5. Copia chitanței de plată a taxei de participare la examen de 330 lei.

*Anexa 1 și Nota de informare vor fi disponibile spre descărcare exclusiv pe platforma PERFMED după 1 octombrie 2019.

Cuantumul taxei de participare la examen: 330 lei se achită în contul SNSPMPDSB: RO80 TREZ 7022 0F33 5000 XXXX, Trezorerie sector 2, CIF 26328134, adresa: str. Vaselor nr.31, sector 2, cod postal 021253. (Va recomandăm să specificaţi pe mandat/OP „Taxa examen Specializare…….. Numele ………….”)

Proba practică: sâmbătă, 26 octombrie, 9:00

Proba teoretică: duminică, 27 octombrie, 9:00 

locație examen
Brașov HOSPICE Casa Speranţei Brașov, str. Sitei 17A
București HOSPICE Casa Speranţei București, str. Tămâioarei nr. 121-123
Cluj Hospice Sf. Nectarie Cluj, str. Fabricii de Zahăr nr. 49 – 51
Pașcani Spitalul Municipal Pașcani, str. Gradinitei nr. 5

Candidații vor preda secretarului comisiei locale dosarul cu documentele de înscriere imprimate pe hârtie. 

Pentru informatii suplimentare contactati SNSPMPDSB

Ingrijiri paliative- Jugănaru Valentina 021-624.19.68

Program de lucru cu publicul SNSPMPDSB: luni-joi intre 10.30 si 14.30, vineri intre 10.30 si 12.30, elearning@perfmed.ro , 0753.093.228