MASTER ingrijiri paliative

INSCRIERILE la Masterul de Managementul si strategiile ingrijirilor paliative se fac in 18-19 septembrie 2017 (9:00-14:00), la secretariatul Facultatii de Medicina a Universitatii Transilvania Brasov, Corp K, de pe str. Nicolae Balcescu 56. Toate infomartiile necesare se gasesc pe website-ul Facultatii de Medicina Brasov www.unitbv.ro (sectiunea admitere), sau la tel: +40 268 413000, email: comisia_admitere@unitbv.ro

ADMITEREA: 20- 21 septembrie 2017 (interviu)
Tematica examenului de admitere la masterul MSIP 

Se pot inscrie absolventi cu diploma de licenta ai ciclului I de studii universitare (conform Legii 1/2011), avand acumulate cel putin 180 credite ECTS, precum si absolventi cu diploma de licenta sau echivalenta, ai studiilor de lunga durata. Ocuparea locurilor in regim de finantare prin granturi de studii si in regim cu taxa se va face dupa optiunile exprimate prin fisa de inscriere, in ordinea descrescatoare a mediilor generale. 

MASTERUL Managementul si strategiile ingrijirii paliative din cadrul Facultatii de Medicina a Universitatii Transilvania Brasov, este singurul master de acest gen din Romania, derulat in parteneriat cu Universitatea Michigan SUA, prin Fundatia HOSPICE Casa Sperantei. Masterul ofera instruire academica, teoretica şi practica de calitate in domeniul paliatiei, curricula fiind similara cu cele din Marea Britanie, Austria, Germania, Australia sau SUA. Curricula pentru medici acopera in totalitate cerintele curriculei de atestat in ingrijiri paliative pentru medici. 

Obiective

Competentele absolventului la finalizarea studiilor aici

  • formarea si dezvoltarea competentelor si abilitatilor clinice
  • formarea si dezvoltarea cunostiintelor si abilitatilor de cercetare
  • pregatirea viitorilor lideri in acest domeniu prin instruire manageriala si organizationala specifica
  • eficientizarea serviciilor sanitare si cresterea calitatii actului medical pentru pacientii care au nevoie de ingrijiri paliative 
Calendarul admiterii

Va rugam urmariti afisarea calendarului admiterii 2017 pe site-ul facultatii.

Acte necesare la inscriere

Acte necesare la inscriere pe site-ul facultatii: aici

1.1.
Cerere tip
1.2.
a)
Diploma de bacalaureat (sau diploma echivalentă cu aceasta) în original.
b)
Suplimentul la diploma de bacalaureat / Foaia matricolă, în original, unde este cazul. Candidaţii care se înscriu la mai multe facultăţi (domenii de licenţă), pot depune în locul documentelor originale copii legalizate + o copie legalizată a legitimaţiei de concurs, care să ateste înscrierea la prima facultate; legalizarea copiei după legitimaţia de concurs se face la comisia de înscriere.
1.3.
Certificatul de naştere (copie);
1.4.
a)
Cartea de identitate (copie) – pentru cetăţenii români cu domiciliul în România;
1.5.
Chitanţa de plată a taxei de înscriere, eliberată de casieria universităţii;
1.6.
Adeverinţă medicală tip, eliberată de medicul de familie, din care să rezulte că posesorul este apt din punct de vedere medical;
1.7.
Trei fotografii tip buletin de identitate.
1.8.
Copie după certificatul de căsătorie, pentru candidatele căsătorite. Înscrierea se face după numele din certificatul de naştere.
1.9.
Diploma de licenţă sau diploma de absolvire, în original, însoţită de suplimentul la diplomă/foaia matricolă. Candidaţii care au urmat studii bugetate de masterat vor aduce și o adeverinţă din care să rezulte numărul anilor de studii urmaţi cu subvenţie de la bugetul de stat.

Inscrierea unui candidat de catre o alta persoana este posibila numai daca aceasta prezinta o procura autentificata notarial, in care se precizeaza explicit si imputernicirea respectivei persoane pentru semnarea contractului in numele candidatului. 

Conditii de admitere 2017

Concurs de admitere:
– 50% interviu din tematica postată pe site
– 50% media examenului de licenta

La medii egale, departajarea se face in functie de:
1. media generala a anilor de studiu din ciclul de licenta
2. nota obtinuta la proba scrisa a examenului de diploma/licenta
3. nota obtinuta la proba de sustinere a lucrarii de licenta

Conditii de admitere pe site-ul facultatii: aici 

Numar locuri si taxe 2017

Taxa de inscriere: 150 lei

Taxa/an 2017-2018 (pt locurile nebugetate): 4.000 lei

Informatii privind achitarea primei transe a taxei de scolarizare prin OP

Încasare taxe de școlarizare la admitere 2017 – puncte de încasare și programul acestora.

  • Locuri fara taxa (bugetate): 22
  • Locuri cu taxa (nebugetate): 28

Numar de locuri pe site-ul facultatii: aici

Durata, nr credite

Durata de studiu: 4 semestre (octombrie 2017- aprilie 2019)
Credite: 120 

Medicii care au absolvit MASTERUL de Managementul si strategiile ingrijirii paliative (si au promovat examenul de disertatie) din cadrul Facultatii de Medicina a Universitatii Transilvania Brasov se pot inscrie la examenul pentru obtinerea ATESTATULUI in ingrijire paliativa

Faptul ca primele sase serii de master (2010, 2011, 2012, 2013, 2014 si 2015) au fost complete ca numar de inscrisi si mai ales faptul ca masteranzii sunt nu doar din Brasov ci si din Bucuresti, Cluj, Oradea, Timisoara, confirma calitatea si utilitatea acestui curs postuniversitar. Masteranzii sunt absolventi de medicina, asistenta medicala/nursing, asistenta sociala, psihologie, teologie, kinetoterapie, psihiatrie, filologie si lucreaza fie in sistemul de sanatate de stat sau privat, fie in organizatii non-profit (ONG-uri) sau intenționeaza sa deschida noi servicii de ingrijire paliativa in tara. 

“Mesajul nostru catre cei care vor sa stie ce insemna ingrijirea paliativa este ca reprezinta replica la verdictul: “nu mai e nimic de facut”. Toti ne temem de durere dar in proportie de 98% durerea este tratabila. La fel si celelalte simptome care apar in boala incurabila. Ingrijirea paliativa te ajuta sa traiesti fiecare zi atat de bine cat se poate, chiar si atunci cand nu mai exista vindecare. Ingrijirea paliativa poate face ca finalul vietii sa devina un apus stralucitor.” Malina Dumitrescu, membru fondator HOSPICE Casa Sperantei, cu master in ingrijiri paliative