Legislatie

Raportul pentru Bănca Mondială privind Evaluarea nevoii de îngrijire paliativă în România (Ministerul Sănătății, 22 ianuarie 2019)

Nevoia de ingrijire paliativa 2019

Regulamentul de organizare, funcționare și autorizare a serviciilor de îngrijiri paliative în România (Ordinul Ministrului Sănătății nr. 253/2018)

Regulament ingrijiri paliative 2018

Contractul-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019 (Hotărârea de Guvern nr. 140/21 martie 2018; MO 270/27 martie 2018) 

Contract cadru 2018-2019

Norme CoCa 12.12.2018   Norme CoCa 18.12.2018

Comisia de paliație a Ministerului Sănătății (Ordinul Ministrului Sănătății nr 124/29.01.2018)

Comisia de paliatie 2018

Asigurarea calităţii în sistemul de sănătate (Legea nr 185/24 iulie 2017)

Lege calitate in sanatate 2017

Acreditarea ANMCS a serviciilor de ingrijiri paliative. Standarde, Proceduri şi Metodologia de evaluare şi acreditare a spitalelor (Ordinul Ministrului Sănătății nr 446/18 aprilie 2017)

Standarde acreditare spital 2017

Regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope (Lege nr. 339/29 noiembrie 2005, acte modificatoare: Hotărârea Guvernului nr. 282/2008; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2010; Hotărârea Guvernului nr. 575/2010)

Legea opioidelor 2005

Norme opioide 2006

Legislatie medicala la zi (eMedic) 

Health and Human Rights (5 mai 2014): Example 3 Regulatory Reform in Romania