Legislatie

Hotărârea de Guvern nr. 696/26 iunie 2021 Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022

Contract cadru 2021-2022   Norme CoCa 2121 

Ordinul ANMCS nr. 353/09.10.2019 privind aprobarea Standardelor pentru serviciile de sănătate acordate în regim ambulatoriu

STANDARDE AMBULATORIU 2019

Ordinul ministrului sănătății privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 253/2018 pentru aprobarea Regulamentului de organizare, funcționare și autorizare a serviciilor de îngrijiri paliative (16 octombrie 2023)

COMPLETARE 2023

Ordinul Ministrului Sănătății nr. 253/2018 Regulamentul de organizare, funcționare și autorizare a serviciilor de îngrijiri paliative

REGULAMENTUL DE INGRIJIRI PALIATIVE 2018

Ordinul Ministrului Sănătății nr 124/29.01.2018. Comisia de paliație a Ministerului Sănătății (din 2014)

COMISIA DE PALIATIE 2018

Hotărârea de Guvern nr. 140/21 martie 2018 Contractul-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019-2020  

Contract cadru 2018-2020

Norme CoCa 12.12.2018   Norme CoCa 18.12.2018

Ordinul Ministerului Sănătății nr. 942/2017 pentru aprobarea Normelor de organizare și desfășurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale, precum și în vederea dezvoltării abilităților profesionale pentru asistenții medicali generaliști, moașe și asistenții medicali

SPECIALIZARE IP AS MED 2017

Ordinul Ministerului Sănătății nr. 446/ 2017 privind aprobarea Standardelor pentru unitati sanitare cu paturi

STANDARDE UNITATI CU PATURI 2017

Legea nr. 339 din 29 noiembrie 2005 privind Regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope. Acte modificatoare: Hotărârea Guvernului nr. 282/2008; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2010; Hotărârea Guvernului nr. 575/2010

LEGEA OPIOIDELOR 2005  Norme opioide 2006

Ordinul Ministerului Sănătății nr. 418 din 20 aprilie 2005 pentru aprobarea Catalogului naţional de programe de studii complementare în vederea obţinerii de atestate de către medici, medici dentişti şi farmacişti, precum şi a Normelor metodologice de organizare şi desfăşurare a acestora

ATESTAT IP MEDICI 2005