Cerinte privind Pregatirea in ingrijiri paliative a personalului medical, in vederea acreditarii spitalelor de catre ANMCS

Ordinul MS nr. 446 din data de 18.04.2017 privind aprobarea Standardelor, Procedurii şi Metodologiei de evaluare şi acreditare a spitalelor

R 02 MANAGEMENTUL CLINIC

S 02.08 Îngrijirile paliative şi terminale se adresează pacienţilor cu boli cronice progresive şi familiilor şi urmăresc îmbunătăţirea calităţii vieţii acestora prin ameliorarea suferinţei

Cr 02.08.01 Managementul pacienţilor cu boli cronice progresive şi nevoi de îngrijiri paliative se face individualizat şi nediscriminatoriu.

C 02.08.01.03 Personalul implicat în îngrijirea pacienţilor cu boli cronice progresive are pregătire recunoscută în îngrijiri paliative.

  • referinţă (R) – grupare de standarde, criterii şi cerinţe, având acelaşi domeniu de aplicare;
  • standard (S) – reprezintă nivelul de performanţă realizabil şi măsurabil, agreat de profesionişti şi observabil de către populaţia căreia i se adresează. Este constituit dintr-un set de criterii şi cerinţe care definesc aşteptările privind performanţa, structura şi procesele dintr-un spital;
  • criteriu (Cr) – obiectivul specific de realizat pentru îndeplinirea standardului;
  • cerinţă (C) – acţiune care trebuie întreprinsă pentru realizarea obiectivului specific.
  • indicator (I)

Ordinul ANMCS nr. 151 din data de 18.07.2017 privind aprobarea Instrumentelor de lucru utilizate în cadrul celui de al II-lea Ciclu de acreditare a spitalelor

 Anexe 1-70 Liste de verificare

LISTA DE VERIFICARE NR. 29- Managementul medical la nivel de secție (pag 182-201)

02.08.01.03 Personalul implicat în îngrijirea pacienților cu boli cronice progresive are pregătire recunoscută în îngrijiri paliative.

02.08.01.03.01 Cel puțin un medic din fiecare secție/compartiment de îngrijire pacienți cu boli cronice progresive are competență/supraspecializare/atestat de paliație.

02.08.01.03.02 50% din medicii organizației, care au în îngrijire pacienți cu boli cronice progresive, au absolvit minim un curs introductiv de îngrijiri paliative, de 3 zile.

02.08.01.03.04 Educația medicală continuă a personalului implicat (medici, asistenți, psihologi, preoți etc) în asigurarea îngrijirilor pacienților cu boli cronice progresive, include minim 4 ore anual de pregătire specifică în îngrijiri paliative

LISTA DE VERIFICARE NR. 31- Managementul îngrijirilor medicale la nivel de secție (pag 209-2018)

02.08.01.03 Personalul implicat în îngrijirea pacienților cu boli cronice progresive are pregătire recunoscută în îngrijiri paliative.

02.08.01.03.03 50% din asistentele care au în îngrijire pacienți cu boli cronice progresive au absolvit minim un curs introductiv de îngrijiri paliative, de 3 zile

LISTA DE VERIFICARE NR. 41- Managementul asistenței medicale a pacientului oncologic (pag 262-264)

02.08.01.03 Personalul implicat în îngrijirea pacienților cu boli cronice progresive are pregătire recunoscută în îngrijiri paliative.

02.08.01.03.02 50% din medicii organizației, care au în îngrijire pacienți cu boli cronice progresive, au absolvit minim un curs introductiv de îngrijiri paliative, de 3 zile.

02.08.01.03.04 Educația medicală continuă a personalului implicat (medici, asistenți, psihologi, preoți etc) în asigurarea îngrijirilor pacienților cu boli cronice progresive, include minim 4 ore anual de pregătire specifică în îngrijiri paliative

LISTA DE VERIFICARE NR. 44- Managementul paliatiei (pag 273-280)

02.08.04.03 Membrii echipei pluridisciplinare de îngrijiri paliative din serviciile de îngrijire paliativă participă la programe de instruire continuă.

02.08.04.03.01 Medicul/medicii din serviciile de îngrijire paliativă are/au minim 3 ani de practică medicală şi B1221.
02.08.04.03.02 Medicul/medicii din serviciile de îngrijire paliativă urmează un program de pregătire medicală continuă de paliație de minim 4 ore per an.
02.08.04.03.03 Toți asistenții medicali din serviciile de îngrijire paliativă au urmat un curs de 36 ore (introductiv și avansat în îngrijiri paliative).
02.08.04.03.04 Toți asistenții medicali din serviciile de îngrijire paliativă urmează un program de pregătire medicală continuă de paliație de minim 4 ore per an.
02.08.04.03.05 Cel puțin 75% din asistenții medicali angajați din serviciile de îngrijire paliativă au urmat un curs aprofundat de 6-8 saptămâni de îngrijiri paliative/program de specializare în îngrijiri paliative/masterat în îngrijiri paliative.
02.08.04.03.06 Asistenții șefi din serviciile de îngrijire paliativă au urmat un curs aprofundat de 6-8 săptămâni de îngrijiri paliative/program de specializare în îngrijiri paliative/masterat în îngrijiri paliative.
02.08.04.03.07 Asistenții șefi din serviciile de îngrijire paliativă urmează un program de pregătire medicală continuă de paliație de minim 4 ore per an.
02.08.04.03.08 Asistentul social care lucrează în serviciile de îngrijire paliativă deține licenţă în asistenţă socială şi curs de 36 ore (introductiv și avansat în îngrijiri palitive) sau masterat în îngrijiri paliative.
02.08.04.03.09 Asistentul social din serviciile de îngrijire paliativă urmează un program de pregătire continuă specifică de paliație de minim 4 ore per an.
02.08.04.03.10 Psihologul care lucrează în serviciile de îngrijire paliativă deține diplomă de licenţă, atestat în consiliere şi/sau psihoterapie la nivel de psiholog specialist şi curs de 36 ore (introductiv și avansat în îngrijiri paliative) sau master în îngrijiri paliative.
02.08.04.03.11 Psihologul din serviciile de îngrijire paliativă urmează un program de pregătire continuă specifică de paliație de minim 4 ore per an.
02.08.04.03.12 Îndrumătorul spiritual care lucrează în serviciile de îngrijire paliativă a urmat un curs de 36 ore (introductiv și avansat în îngrijiri paliative) sau master în îngrijiri paliative.
02.08.04.03.13 Îndrumătorul spiritual din serviciile de îngrijire paliativă urmează un program de pregătire continuă specifică de paliație de minim 4 ore per an.
02.08.04.03.14 Alt personal, care lucrează în serviciile de îngrijire paliativă, cu pregatire conform specializării, după caz, a urmat un curs de 36 ore (introductiv și avansat în îngrijiri paliative) sau master în îngrijiri paliative.
02.08.04.03.15 Alt personal din serviciile de îngrijire paliativă urmează un program de pregătire continuă specifică de paliație de minim 4 ore per an.
02.08.04.03.16 Sunt identificate obiectivele educaționale pentru fiecare din membrii echipei din serviciile de îngrijire paliativă și modalitățile de îndeplinire a acestora. 
02.08.04.03.17 Serviciile de îngrijire paliativă au un plan anual de instruire continuă a personalului de îngrijire.