Legislatie instruire continua membrii echipa pluridisciplinara de ingrijiri paliative:

Ordinul Presedintelui A.N.M.C.S. nr. 151 din data de 18.07.2017 privind aprobarea instrumentelor de lucru utilizate în cadrul celui de al II-lea Ciclu de acreditare a spitalelor

Anexa 44- LISTA DE VERIFICARE NR. 44 -Managementul paliatiei (pag 273-280)

02.08.04.03 Membrii echipei pluridisciplinare de îngrijiri paliative din serviciile de îngrijire paliativă participă la programe de instruire continuă.
02.08.04.03.01 Medicul/medicii din serviciile de îngrijire paliativă are/au minim 3 ani de practică medicală şi B1221.
02.08.04.03.02 Medicul/medicii din serviciile de îngrijire paliativă urmează un program de pregătire medicală continuă de paliație de minim 4 ore per an.
02.08.04.03.03 Toți asistenții medicali din serviciile de îngrijire paliativă au urmat un curs de 36 ore (introductiv și avansat în îngrijiri paliative).
02.08.04.03.04 Toți asistenții medicali din serviciile de îngrijire paliativă urmează un program de pregătire medicală continuă de paliație de minim 4 ore per an.
02.08.04.03.05 Cel puțin 75% din asistenții medicali angajați din serviciile de îngrijire paliativă au urmat un curs aprofundat de 6-8 saptămâni de îngrijiri paliative/program de specializare în îngrijiri paliative/masterat în îngrijiri paliative.
02.08.04.03.06 Asistenții șefi din serviciile de îngrijire paliativă au urmat un curs aprofundat de 6-8 săptămâni de îngrijiri paliative/program de specializare în îngrijiri paliative/masterat în îngrijiri paliative.
02.08.04.03.07 Asistenții șefi din serviciile de îngrijire paliativă urmează un program de pregătire medicală continuă de paliație de minim 4 ore per an.
02.08.04.03.08 Asistentul social care lucrează în serviciile de îngrijire paliativă deține licenţă în asistenţă socială şi curs de 36 ore (introductiv și avansat în îngrijiri palitive) sau masterat în îngrijiri paliative.
02.08.04.03.09 Asistentul social din serviciile de îngrijire paliativă urmează un program de pregătire continuă specifică de paliație de minim 4 ore per an.
02.08.04.03.10 Psihologul care lucrează în serviciile de îngrijire paliativă deține diplomă de licenţă, atestat în consiliere şi/sau psihoterapie la nivel de psiholog specialist şi curs de 36 ore (introductiv și avansat în îngrijiri paliative) sau master în îngrijiri paliative.
02.08.04.03.11 Psihologul din serviciile de îngrijire paliativă urmează un program de pregătire continuă specifică de paliație de minim 4 ore per an.
02.08.04.03.12 Îndrumătorul spiritual care lucrează în serviciile de îngrijire paliativă a urmat un curs de 36 ore (introductiv și avansat în îngrijiri paliative) sau master în îngrijiri paliative.
02.08.04.03.13 Îndrumătorul spiritual din serviciile de îngrijire paliativă urmează un program de pregătire continuă specifică de paliație de minim 4 ore per an.
02.08.04.03.14 Alt personal, care lucrează în serviciile de îngrijire paliativă, cu pregatire conform specializării, după caz, a urmat un curs de 36 ore (introductiv și avansat în îngrijiri paliative) sau master în îngrijiri paliative.
02.08.04.03.15 Alt personal din serviciile de îngrijire paliativă urmează un program de pregătire continuă specifică de paliație de minim 4 ore per an.
02.08.04.03.16 Sunt identificate obiectivele educaționale pentru fiecare din membrii echipei din serviciile de îngrijire paliativă și modalitățile de îndeplinire a acestora. 
02.08.04.03.17 Serviciile de îngrijire paliativă au un plan anual de instruire continuă a personalului de îngrijire. (pag 278-279)