Costurile ingrijirilor paliativein Romania

Proiectul „Costurile” (Costing) urmareste . 

Credem in ingrijirea paliativa ca drept al omului. 

Evaluarea costurilor serviciilor de ingrijiri paliative RO (2010) | online 

Etapa 1

Etapa 2

fotografii din proiect

Proiect co-finantat printr-un grant din partea Open Society Foundation- The Public Health Program

Durata proiectului:  2016

Coordonator de proiect: Malina Dumitrescu (malina.dumitrescu@hospice.ro)

Basic CMYK