Rezultate Activitati curente viitoare

Rezultate pana in prezent

13 experti in ingrijiri paliative (din Romania, Elvetia, SUA) cooptati in grupul de lucru; 27 medici pregatiti ca lectori pentru Instruire teoretica, 144 rezidenti participanti la Instruirea teoretica in ingrijiri paliative de baza, 13 rezidenti inscrisi la cursuri online de paliatie, 6 servicii de paliatie din tara selectate ca centre de practica, 22 medici pregatiti ca mentori de practica clinica.

 • Intalniri grup de lucru (9 via skype; 2 la Brasov): 19 ian 2017, 16 febr 2017, 23 mart 2017, 24 mai 2017, 6 iun 2017, 13 iul 2017, 10 aug 2017, 22 sept 2017, 22 oct 2017; 4-5 mai 2017, 9-10 martie 2017)
 • Traducerea in RO a „Recommendations ESMO/ASCO for a Global Curriculum in Medical Oncology 2016” (116 pagini)
 • Curriculum- Modul de Ingrijiri Paliative de Baza pentru Rezidentiatul in Oncologie Medicala RO & EN (Introducere; Definitii; Scop si obiective; Structura procesului educational: a.Tematica instruite teoretica: sumar sesiune-obiective sesiune-metode de formare sesiune-Desfasurator sesiune, Referinte sesiune, b.Baremul activitatilor practice)
 • Informare coordonatori rezidentiat in oncologie medicala din RO pt obtinere accept participare rezidenti: Bucuresti, Cluj, Craiova, Iasi, Timisoara

INSTRUIRE TEORETICA

 • Set criterii selectie participanti training pregatire lectori instruire teoretica
 • Training pt medici lectori instruire teoretica 5 zile (9-13 octombrie 2017, Brasov)- 27 medici participanti; 10 medici lectori; 32 sesiuni (din care 17 video sesiuni)
 • Toolkit Instruire teoretica in ingrijiri paliative de baza pt rezidenti (durata: 44 ore): 36 prezentari ppt pentru 33 sesiuni teoretice, 41 fise de lucru individual si de grup, 9 materiale video cu subtitrare RO, bibliografie, 3 instrumente evaluare instruire teoretica:pre test; post test, evaluare finala.
 • PILOTARE– Instruire teoretica pt rezidenti (28 noiembrie 2017- 14 martie 2018): 144 de medici rezidenti au participat la Instruire (105 oncologie medicala, 32 radioterapie, 4 hematologie, 2 chirurgie generala și 1 ati). Numar participanti pe centre- București (41), Craiova (18), Iași (22), Cluj (37), Timișoara (26). Un numar de 92 de rezidenti au finalizat instruirea cu post test, din care 52 rezidenti cu prezenta de minim 80% (26 sesiuni) au primit certificat de participare HOSPICE Casa Sperantei. Alte certificate au fost eliberate la cerere. Conform prezentei la sesiunile teoretice (minim 16 sesiuni) 92 de rezidenti pot beneficia gratuit de un curs online de ingrijiri paliative HOSPICE Casa Sperantei, creditat EMC.

PRACTICA CLINICA

 • Set criterii selectie participanti training pregatire mentori practica clinica
 • Set criterii selectie centre practica ingrijiri paliative (12 aplicanti)
 • 6 centre acreditate pt practica clinica in ingrijiri paliative: HOSPICE Casa Speranței Brașov, HOSPICE Casa Speranței București, OncoHelp Timișoara, Centrul de Îngrijiri Paliative Sfântul Nectarie Cluj-Napoca, Polaris Medical Cluj-Napoca, Institutul Regional Oncologic Iași
 • Training pt medici mentori practica clinica 2 zile (12-13 aprilie 2018, Brasov)
 • Toolkit pt medici mentori practica clinica: Structura stagiu practica clinica, Etape mentorizare, Ghid evaluarea comunicarii cu pacientul, Raport de progres, Evaluare finala & Feedback intalniri psiholog-rezident
 • Toolkit Practica clinica in ingrijiri paliative pt rezidenti: Ecuson, Ghid IPB, Ghid de practica clinica, Ghid utilizare&acces baza de date, 3 anexe- formulare de raportare (reflectia despre pacient, intalnirea cu familia, intalnirea cu echipa interdisciplinara), Check list, Lista medicatie ingrijiri paliative.
 • Planificare calendaristica practica clinica in 5 centre

CERCETARE

 • Protocol de cercetare
 • Instrumente cercetare
 • Baza de date
Activitati curente
 • PILOTARE– Stagiu practica clinica in ingrijiri paliative (7 mai- decembrie 2018): 30 de medici rezidenti din oncologie medicala, din Bucuresti, Cluj, Craiova, Iasi, Timisoara desfasoara stagiul in 5 centre de practica, sub coordonarea unui numar de 16 medici mentori si cu colaborarea unui numar de 9 psihologi. Stagiul are durata de 16 saptamani structurate in: 4 saptamani practica in centrul de ingrijiri paliative+ 12 saptamani mentorizare la distanta.
 • Raportare& evaluare stagiu practic
 • Curs online de ingrijiri paliative: 13 rezidenti sunt inscrisi la cursuri online (introductiv/ durere/ stare terminala)
 • Intalniri lunare via skype mentori practica- echipa proiect 2018: 8 mai, 12 iun, 10 iul, 7 aug, 11 sept, 9 oct, 13 nov, 11 dec
 • Ajustare periodica baza de date
 • Cercetarea care are la baza experientele si rezultatele rezidentilor permite adaptarea la nevoi a procesului de invatare dar si formularea unor recomandari.
Activitati viitoare
 • Grupul de experti din proiect pregateste cu sustinerea Comisiei de Paliatie MS o Luare de pozitie adresata ministerelor si institutiilor abilitate prin care propune introducerea in curriculum-ul de rezidentiat in oncologie medicala a unui modul de pregatire teoretica si practica in ingrijiri paliative, conform modelului pilotat in proiect.
 • Rezidentii care finalizeaza practica clinica vor beneficia in 2019 de participare la Masterclass ingrijiri palliative cu lectori internationali.