În practica actuală din Europa, în cadrul îngrijirii cancerului, accentul principal este pus pe tratarea tumorii. Cu toate acestea, planul optim de îngrijire pentru un anumit pacient este determinat și de alți factori decât cei medicali și, prin urmare, variază de la o persoană la alta. Cercetările în domeniul îngrijirii paliative și de suport au demonstrat beneficiile includerii unei abordări de îngrijire centrate pe pacient, cu o mai mare implicare a acestuia în deciziile privind tratamentul său. Cu toate acestea, aceste dovezi nu au fost integrate în mod sistematic în oncologie.

MyPath este un nou proiect de cercetare finanțat de UE (acord de grant nr. 101057514), cu participarea mai multor părți interesate, care are ca scop integrarea îngrijirii centrate pe pacient în îngrijirea de rutină a cancerului prin dezvoltarea unor traiectorii digitale inovatoare de îngrijire centrată pe pacient (PCCP), configurate pe o platformă digitală ușor de utilizat. Această soluție digitală inovatoare va facilita comunicarea între furnizorii de asistență medicală, pacienți și îngrijitori. PCCP sunt planuri personalizate pentru fiecare pacient în parte, bazate pe date clinice precum stadiul bolii, intenția de tratament, povara simptomelor, nevoile și preferințele pacientului. Noutatea constă în includerea completă a perspectivei pacientului, care completează datele clinice privind tratamentul anticancer, efectele bolii și efectele secundare ale tratamentului.

MyPath înglobează două abordări inovatoare: prima este dezvoltarea de PCCP digitale și a doua este implementarea și utilizarea acestor PCCP în practica clinică, utilizând metodologia științei implementării. Rezultatele proiectului vor fi diseminate la toate nivelurile societății prin intermediul unei strategii de sus în jos și de jos în sus, implicând factorii de decizie politică, principalele părți interesate, organizațiile profesionale, industria medicală, asociațiile de pacienți, ONG-urile și sectorul educațional. Adoptarea și utilizarea universală a PCCP vor asigura faptul că îngrijirea centrată pe pacient va deveni o parte pe deplin integrată a îngrijirii oncologice.

MyPath este coordonat de profesorul Stein Kaasa de la Departamentul de Oncologie al Spitalului Universitar din Oslo și de Marie Fallon, liderul grupului de îngrijire paliativă și de suport de la Universitatea din Edinburgh. Acest consorțiu paneuropean (14 parteneri), care implică clinicieni, cercetători, companii și asociații profesionale și de pacienți, va crea împreună traiectorii digitale de îngrijire centrate pe pacient și le va pune în aplicare în nouă centre oncologice din opt țări europene.

MY PATH

Perioada de derulare a proiectului: 1 septembrie 2022- 31 august 2027

HOSPICE Casa Speranței: Nicoleta Mitrea, nicoleta.mitrea@hospice.roOana Predoiu, oana.predoiu@hospice.ro