A4. Programul National de dezvoltare graduala a ingrijirii paliative in unitati cu paturi, la domiciliu si in ambulatoriu

A8. Programul National de dezvoltare graduala a ingrijirii la domiciliu

A6.3 Linie de buget & proiecție bugetară pe termen mediu și lung  pentru îngrijiri paliative


8 Metodologii

A9.3 Metodologie de recunoastere a organismelor de formare a personalului in managementului calitatii serviciilor de ÎP

A9.4 Metodologie de evaluare, reevaluare, acreditare, reacreditare și monitorizarea ÎP la domiciliu si in ambulator

A10.1 Metodologie de recunoasterea organismelor de formare a personalului in managementul calitatii serviciilor de ÎD

A10.2 Metodologie pentru formarea personalului specializat in domeniul managementului calitatii serviciilor de ID

A10.3 Metodologie de evaluare, reevaluare, acreditare, reacreditare și monitorizarea a serviciilor de ÎD

A11.1 Plan multianual de acreditare a furnizorilor de ÎD și ÎP la domiciliu, a metodologiei, termenelor și condițiilor de înscriere a furnizorilor de ÎD si ÎP în procesul de evaluare în vederea acreditării

A11.2 Metodologie pentru desfășurarea unor activități de cercetare în domeniul calității serviciilor de sănătate

A11.3 Metodologie pentru informarea populației cu privire la serviciile de IP si ID (harta interactivă)


3 Standarde, 3 Matrici costuri, 1 Ghid, 1 Analiza

A9.1 Standarde de calitate a serviciilor de îngrijiri paliative la domiciliu si ambulator si revizuire standarde ÎP in unitati cu paturi

A6.2 Matrice costuri și mecanisme finanțare pentru îngrijiri paliative– domiciliu, ambulatoriu, up

A5.2 Ghid privind dotarile minime de spatiu si dotarile tehnice necesare serviilor de ingrijiri paliative in diferite medii – unitati cu paturi, ambulatorii si domiciliu  

A6.4 Analiza cost-beneficiu privind eficienta serviciilor de ingrijiri paliative in diferite medii de ingrijire


Acte normative, Memorandum

A13.1 Proiecte de acte normative pentru corelarea legislației naționale privind calitatea serviciilor de sănătate cu reglementările internaționale în domeniul îngrijirii paliative și îngrijirii la domiciliu

A13.2 Memorandum de colaborare între autoritatățile centrale implicate în implementarea programului national de îngrijiri paliative și în asigurarea serviciilor de îngrijiri la domiciliu