Criterii prioritizare locatii    Broșura centre pilot

PILOTARE 2021- 2023

A5.3 Centre pilot de îngrijiri paliative- 8 locatii (mart 2021- febr 2023)

 1. Elaborarea unui protocol de cercetare cu definire indicatori de colectat si plan de implementare

 2. Dezvoltarea/ contractarea unui instrument electronic de colectare a datelor pe parcursul implementarii proiectului pilot

 3. Elaborarea unei aplicatii – cerere de inscriere a furnizorilor interesati in participarea la modelul pilot si diseminarea informatiei prin site proiect, DSP-uri, si canalele media ale partenerilor

 4. Selectarea locatiilor pentru proiectele pilot – in fiecare regiune de dezvoltare va fi selectata locatia in functie de criterii prestabilite definite la activitatea A5.1

 5. Demersuri legislative si administrative pentru infiintarea serviciilor in noile locatii (avize, aprobari, organigrama etc)

 6. Evaluarea nevoii locale privind dotarile centrelor integrate ambulatoriu cu ingrijiri paliative la domiciliu. Dotarea centrelor conform standardelor si ghidurilor elaborate in activitatea A5.2. Ministerul Sanatatii va realiza procedura de achizitii pentru renovare si echiparea celor 8 centre pilot

 7. Recrutare coordonator centru si personal clinic de ingrijre – Recrutarea si selectia personalului- se va face conform legislatiei si normativelor de personal pe serviciile in diferite medii. Fundatia Hospice Casa Sperantei, avand expertiza in formarea personalului clinic si nonclinic in Sud- Estul Europei, va participa in procesul de selectie a personalului

 8. Realizare regulamentului organizare si functionare, proceduri operationale, documente de lucru; agreare contracte de finantare

 9. Informare si mediatizare proiecte pilot in comunitatea medicala si populatia vizata

 10. Desfasurarea activitatii de ingrijire in centrele pilot

 11. Vizite de monitorizare regulate

 12. Evaluarea activitatii in centrele pilot si raport final de activitate