1

Metodologie pentru desfășurarea unor activități de cercetare în domeniul calității serviciilor de sănătate ISBN 978-606-19-1348-0 (A11.2)- Download

 

2 Analiza situației furnizorilor de servicii de îngrijiri paliative din România în anul 2019 (A3.3)- Download
3 Studiu privind nevoia de ingrijire la domiciliu de lunga durat (A7.1)- Download
4 FIȘĂ LEGISLATIVĂ- Îngrijiri medico-sociale la domiciliu. FIȘĂ DE ANALIZĂ- a  reglementărilor aplicabile serviciilor de îngrijiri medicale și sociale la domiciliu (A12.1)- Download
5 Stabilirea oportunităților de amplasare de noi servicii de îngrijiri paliative în diferite locații din România (A5.1)- Download
6 Studiu pentru identificarea unor modele internaționale de finanțare pentru îngrijiri paliative în diferite medii de îngrijire (A6.1)- Download

 

7 Modele internaționale de îngrijiri paliative în ambulatoriu, centre de zi, comunitate, spital și hospice. Sinteză de literatură. Editor: Conf. Dr. Daniela Moșoiu. Autori: As. Med. Camelia Ancuța, Mălina Dumitrescu, Psih. Doina Găman, Flavia Hurducaș, Cosmin Lupu, Șef lucrări Dr. Nicoleta Mitrea, Dr. Elena Moldoveanu, Conf. Dr. Daniela Moșoiu, Mihaela Nedelcu, Oana Predoiu, Dr. Liliana Stănciulescu. Brașov, 2021, ISBN 978-973-0-35768-4. (A3.2)- Download
8 Ghid dotări minime pentru serviciile de îngrijiri paliative (A5.2)- Download
9 Stabilirea costurilor unitare și stabilirea mecanismelor de finanțare și monitorizare financiară pentru îngrijirile paliative în diferite medii de îngrijire (A6.2)- Download
10 Studiu de evaluare a acoperirii cu servicii de îngrijire de lungă durată și evaluarea capacității instituționale a furnizorilor de servicii (A7.2)- Download
11 Studiu pentru definirea de costuri pe caz de îngrijiri la domiciliu de lungă durată, în funcție de categoriile de dependență (A7.3)- Download
12 Mecanism de diseminare a standardelor de calitate în îngrijiri paliative (A9.2)- Download
13 Metodologie privind evaluarea și recunoașterea furnizorilor de servicii de formare în domeniul managementului calității serviciilor de sănătate- îngrijiri la domiciliu (A10.1)- Download
14 Serviciile de îngrijiri paliative în România. PROGRAMUL NAȚIONAL DE ÎNGRIJIRI PALIATIVE. Material informativ (A6.7)- Download

Proiectul PAL-PLAN. Realizări, Impact, Lecții pentru Viitor- Prof. Univ. Dr. Daniela Moșoiu, Fundația HOSPICE Casa Speranței


REZULTATE INTERMEDIARE

1

Modele internaționale de îngrijire paliativă în CETRUL DE ZI (decembrie 2020)

2

Modele internaționale de îngrijire paliativă în AMBULATORIU (decembrie 2020)

3

Modele internaționale de îngrijire paliativă în UNITĂȚI CU PATURI (decembrie 20202)

4

Modele internaționale de îngrijire paliativă în COMUNITATE (decembrie 2020)

5

Nevoia de îngrijire paliativă în România- perspectiva MEDICILOR DE FAMILIE (decembrie 2020)

6

Analiza cadrului legislativ în domeniul medico- social și a posibilităților de armonizare (decembrie 2020)