1

Metodologie pentru desfășurarea unor activități de cercetare în domeniul calității serviciilor de sănătate ISBN 978-606-19-1348-0 (A11.2)- Download

 

2 Analiza situației furnizorilor de servicii de îngrijiri paliative din România în anul 2019 (A3.3)- Download
3 Studiu privind nevoia de ingrijire la domiciliu de lunga durat (A7.1)- Download
4 FIȘĂ LEGISLATIVĂ- Îngrijiri medico-sociale la domiciliu. FIȘĂ DE ANALIZĂ- a  reglementărilor aplicabile serviciilor de îngrijiri medicale și sociale la domiciliu (A12.1)- Download
5 Stabilirea oportunităților de amplasare de noi servicii de îngrijiri paliative în diferite locații din România (A5.1)- Download
6 Studiu pentru identificarea unor modele internaționale de finanțare pentru îngrijiri paliative în diferite medii de îngrijire (A6.1)- Download

 

7 Modele internaționale de îngrijiri paliative în ambulatoriu, centre de zi, comunitate, spital și hospice. Sinteză de literatură. Editor: Conf. Dr. Daniela Moșoiu. Autori: As. Med. Camelia Ancuța, Mălina Dumitrescu, Psih. Doina Găman, Flavia Hurducaș, Cosmin Lupu, Șef lucrări Dr. Nicoleta Mitrea, Dr. Elena Moldoveanu, Conf. Dr. Daniela Moșoiu, Mihaela Nedelcu, Oana Predoiu, Dr. Liliana Stănciulescu. Brașov, 2021, ISBN 978-973-0-35768-4. (A3.2)- Download

 


REZULTATE INTERMEDIARE

1

Modele internaționale de îngrijire paliativă în CETRUL DE ZI (decembrie 2020)

2

Modele internaționale de îngrijire paliativă în AMBULATORIU (decembrie 2020)

3

Modele internaționale de îngrijire paliativă în UNITĂȚI CU PATURI (decembrie 20202)

4

Modele internaționale de îngrijire paliativă în COMUNITATE (decembrie 2020)

5

Nevoia de îngrijire paliativă în România- perspectiva MEDICILOR DE FAMILIE (decembrie 2020)

6

Analiza cadrului legislativ în domeniul medico- social și a posibilităților de armonizare (decembrie 2020)